Telefon:+385 1 2900 111

Tehnički pregled

Tehnički pregledi vozila obavljaju se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Tehnički pregledi se obavljaju na motornim i priključnim vozilima, osim na radnim strojevima.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te da li udovoljavaju propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.

Redovni tehnički pregled - rokovi obavljanja:
  • nova vozila: 24 mjeseca nakon prvog tehničkog pregleda, nakon toga svakih 12 mjeseci,
  • nova motorna i priključna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg,
  • nova motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, nova vozila hitne medicinske pomoći i nova vozila za taksi prijevoz: svakih 12 mjeseci. Pod novim vozilima podrazumijevaju se vozila koja nisu bila u uporabi, nisu bila registrirana i koja nisu starija od godine dana,
  • rabljena vozila: svakih 12 mjeseci
Izuzetak su lake prikolice gdje se tehnički pregled obavlja svake treće godine od prvog tehničkog pregleda.

Visina naknada za tehnički pregled određena je "Odlukom o visni naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila" i ovisna je o kategoriji vozila.

Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu i ako to učinite u roku od 10 radnih dana, ponovljeni tehnički pregled će se obaviti bez ponovnog plaćanja naknade.

Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, prvi ponovljeni EKO test u roku od 10 radnih dana zaračunat će se u iznosu od 50% početnog iznosa pune naknade. 
 

Registracija

Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila, karton preventivnih pregleda vozila, registarske pločice), propisani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Da bi ste se vozilom uključili u promet na cestama, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno - što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrirano.

Registracija vrijedi godinu dana, odnosno potrebno ju je godišnje obnavljati. Svako produljenje valjanosti prometne dozvole najpovoljnije i najbrže je obaviti u stanici za tehnički pregled vozila, neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila, a sve potrebne dokumente stanica za tehnički pregled će sama dostaviti nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji.
 

Stanica za tehnički pregled

Tehnički pregled Registracija Atesti, Homologacija Autopraonica                   
tel. 01/2900-059
fax. 01/2900-087


stp@baotic.hr
tel. 01/2900-056
tel. 01/2900-058
fax. 01/2900-087

stp@baotic.hr
tel. 01/2900-090
fax. 01/2900-087


stp@baotic.hr
 

Radno vrijeme:        
pon-pet 6:30 - 20:30          
sub 6:30 - 14:30

Radno vrijeme:        
pon-pet 6:30 - 20:30             
sub 6:30 - 14:30

Radno vrijeme:    
pon-pet 6:30 - 20:30             
sub 6:30 - 14:30

Radno vrijeme:        
pon-pet 7:00 - 20:30         
sub 8:00 - 13:00

Ispiši stranicu