Tehnički pregled vozila

O nama

Naša stanica za tehnički pregled opremljena je za brzu i kvalitetnu uslugu tehničkog pregleda svih vrsta vozila, njihovo ispitivanje (atesti), homologacije, geometrije ovjesa, eko testa i podešavanja svjetala.

U sklopu stanice osigurali smo Vam i uslugu automatske autopraonice.


Izračun tehničkog pregleda i registracije


Tehnički pregled

Tehnički pregledi vozila obavljaju se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Tehnički pregledi se obavljaju na motornim i priključnim vozilima, osim na radnim strojevima.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te da li udovoljavaju propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.

Redovni tehnički pregled - rokovi obavljanja:
  • nova vozila: 24 mjeseca nakon prvog tehničkog pregleda, nakon toga svakih 12 mjeseci,
  • nova motorna i priključna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, nova motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, nova vozila hitne medicinske pomoći i nova vozila za taksi prijevoz: svakih 12 mjeseci. Pod novim vozilima podrazumijevaju se vozila koja nisu bila u uporabi, nisu bila registrirana i koja nisu starija od godine dana,
  • rabljena vozila: svakih 12 mjeseci,
  • izuzetak su lake prikolice gdje se tehnički pregled obavlja svake treće godine od prvog tehničkog pregleda.
Visina naknada za tehnički pregled određena je "Odlukom o visni naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila" i ovisna je o kategoriji vozila. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu i ako to učinite u roku od 10 radnih dana, ponovljeni tehnički pregled će se obaviti bez ponovnog plaćanja naknade. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, prvi ponovljeni EKO test u roku od 10 radnih dana zaračunat će se u iznosu od 50% početnog iznosa pune naknade. 

Registracija

Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila, karton preventivnih pregleda vozila, registarske pločice), propisani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Da bi ste se vozilom uključili u promet na cestama, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno - što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrirano. Registracija vrijedi godinu dana, odnosno potrebno ju je godišnje obnavljati. Svako produljenje valjanosti prometne dozvole najpovoljnije i najbrže je obaviti u stanici za tehnički pregled vozila, neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila, a sve potrebne dokumente stanica za tehnički pregled će sama dostaviti nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji.

Stanica za tehnički pregled

tel. 01/2900-058
tel. 01/2900-059

fax. 01/2900-087

darko.brozovic@baotic.hr

 
 
 
Radno vrijeme: pon-pet 6:30-20:30h
sub 6:30-14:30h